Zabytki Rzeszowa

Jest stolicą województwa podkarpackiego. Prężnie rozwijającym się turystycznie miastem z odnowionymi zabytkami, pięknymi zamkami i wieloma atrakcjami turystycznymi. Znajduje się tu również rozwinięta baza noclegowa. Mowa oczywiście o Rzeszowie – mieście, które obowiązkowo powinien odwiedzić każdy miłośnik zabytkowych budynków i przepięknej architektury, choćby ze względu na piękny Zamek, mieszczący się w tym mieście. Warto zatrzymać się tu na dłużej, gdyż miasto oferuje atrakcyjne noclegi (). Rzeszów zaprasza wszystkich turystów, którzy chcą poznać jego atrakcje.

Ratusz

Centralnym punktem miasta jest rynek wraz z ratuszem i studnią z XVII wieku. Najokazalszą budowlą na rynku jest właśnie ratusz z końca XVI wieku. Został on zbudowany przez Mikołaja Spytka Ligęzę. Dzisiejszy wygląd uzyskał po modernizacjach przeprowadzonych pod koniec XIX wieku. W ratuszu znajduje się siedziba Urzędu Miasta, a także znajduje się tutaj sala, gdzie obraduje Rada Miasta. Sam budynek swym wyglądem cieszy oczy mieszkańców i turystów, zwłaszcza wieczorami, gdy jest podświetlany.

Dziesięć metrów pod rynkiem

Dawny Rzeszów był położony na skrzyżowaniu wielu szlaków handlowych. Mieszkańcy miasta w ciągu wieków bogacili się na handlu. W mieście były organizowane liczne jarmarki, co skłoniło mieszczan do budowy podziemnych piwnic pod rynkiem, które służyły składowaniu różnych towarów. Początkowo budowano pod kamienicami, a później pod całym rynkiem. Podziemna budowla miała trzy poziomy, a najgłębsze piwnice znajdowały się dziesięć metrów pod ziemią. Dla wzmocnienia obmurowywano ściany cegłą i podpierano drewnianymi konstrukcjami. W piwnicach na najwyższej kondygnacji urządzano sklepy. W XX wieku piwnice zaczęły być podmywane przez nieszczelne, miejskie sieci kanalizacyjne i wodne, w wyniku czego zaczęły się tworzyć niebezpieczne zapadliska. Rozpoczęto prace ratownicze, które są kontynuowane do dziś. Część piwnic i korytarzy jest udostępniona turystom i nosi nazwę Podziemna Trasa Turystyczna.

Dawny Konwent Pijarów

Konwent obejmował szkołę, kościół i klasztor. Kościół i klasztor powstał w XVII wieku z inicjatywy Zofii Pudencjany – księżnej Ostrogskiej-Zasławskiej. Była ona córką Mikołaja Spytka Ligęzy. Szkoła została w XVIII wieku wzniesiona przez fundację książąt Lubomirskich. Podczas budowy szkoły częściowo przebudowano również kościół i klasztor. Obecnie w szkole znajduje się liceum ogólnokształcące, a na terenie klasztoru mieści się muzeum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>